درباره‌ ما

آغاز صرفا یک وعده‌ است، وعده‌ای برای تداوم یک رابطه، نوعی از كار، یك ایده یا شکلی از سیاست. سوژه وعده‌ در این مسیر ممکن است خسته شود، کنار بگیرد، تردید کنند یا بر عکس قادر به شناخت تغییرات جهان پیرامون نباشد و محکم به لحظه آغاز بچسپد. این دو امکان مقابل سوژه وعده‌ قرار دارند. برای ما ناوخت عبارت است رویای تغییر جهان به واسطه ابزارهایی که در اختیار داریم؛ كه‌ عبارت است از زبان در اشکال متفاوت بیان تا حد تغییر خود زبان. آنهایی که به زبان‌هایی غیر از زبانهای مدرنیته فکر می‌کنند و می‌نویسند به خوبی به این نکته واقف هستند. ناوخت، محصول وعده‌ای است که بنا دارد همیشه در آغاز بماند،‌ نه یک حزب سیاسی است و نه مدرسه‌ای برای آموزش ”نادانان“، نه ستمدیگی را محصول نادانی می‌داند و نه بر این باور است که تنها نظریه قادر به تغییر جهان است. ناوخت همچنین بر مساله کلاسیک ”چه باید كرد“ و چه می‌توانیم بکنیم؟ تاکید دارد. مرزهای پاسخ به این مساله نامحدود هستند. روشن است که ما پاسخی نهایی برای این سوال نداریم، اما می‌دانیم که ستم وضعیتی طبیعی نیست، برابری نه هدف بلکه عزیمتگاه است و اگر در این مبارزه ببازیم نه ما و نه آیندگان و نه حتی گذشتگان در امان نخواهند بود. سخن از آخر الزمان نیست، اما کودکان جنگ زمانی که به جهان می‌اندیشند همواره ”وضعیت حاد“ را به خاطر دارند و درست به همین دلیل هر لحظه برای آنها ممکن است لحظه رهایی باشد. وفاداری به این لحظه، اكنون و اینجا، هدف فعال بودن وبسایت و کل پروژه ناوخت است. آنچه می‌ماند دیالکتیک درونی و فرماسیونی است که ناوخت نهایتا به خود می‌گیرد. سوالی که پاسخ آن در گرو نحوه‌ی فعالیت ما خواهد بود.

ناوخت نه محصول فرد، نهاد یا حتی یک گروه مشخص، بلکه محصول‌ یک کار گروهی است که مدام در حال مراجعه و تغییر است. این راه را کسانی آغاز کرده‌اند، کسانی خسته و خارج شده‌اند و کسانی هم در میانه راه به ان پیوسته‌اند. این فراز و فرودها به عنوان ضرورت دیاکتیکی و اجتناب‌ناپذیر هر شکلی از کار جمعی در آینده نیز ادامه خواهد داشت. ناوخت تاکنون سردبیر یا هیئت تحریریه نداشته و بر ان است که از تلاش برای کسب هویت و سرمایه نمادین دوری کند. یک ستون اصلی ناوخت در کردستان، به ویژه در باکوور و روژهلات فعال است که به‌ سبب حاکمیت نظام‌های سرکوب قادر به استفاه از اسامی خود نیستند. ناوخت یک پروژه انتقادی سیاسی، فلسفی و ادبی است که شامل یک وبسایت ( کوردی، فارسی، انگلسی)، یک مجله و یک مجموعه کتاب است. ناوخت فعالیت‌های خود را از زمستان سال ۲۰۱۶ آغاز کرده است. در بخش‌های کُردی و انگلیسی وبسایت، دو پادكست به‌ زبان‌های كُردی و انگلیسی از سوی همكاران ناوخت ارائه‌ می‌شوند كه‌ تلاشی هستند برای بسط دیگرگونه‌ی ایده‌ها.