بیانیه بیش از ۱۰۰ نویسنده، فیلسوف و پژوهشگر اینترناسیونال در محکومیت حمله ترکیه به کنفدراسیون دمکراتیک روژآوا و شمال سوریه

ناوخت

بیش از ۱۰۰ نویسنده، فیلسوف و پژوهشگر در نقاط مختلف جهان در بیانیه‌ای ضمن اعلام همبستگی خود با مبارزه کُردها و همرزمان غیر کُرد آنان در کنفدراسیون دمکراتیک روژآوا و  شمال سوریه، حمله ارتش ترکیه به این منطقه را محکوم کرده‌اند.

این بیانیه از سوی افرادی مانند دیوید هاروی، نوام چامسکی، اتین بالیبار و مایکل هارت امضا شده است.

پیشتر نیز فیلسوفانی مانند دیوید هاوری در اعتراض به “پاکسازی اتنیکی” یک کنفرانس جامعه شناسان در آنکارا را بایکوت کرده بودند.

در همین حال میشل لویی، فیلسوف برزیلی/فرانسوی نیز در اظهار نظری که از سوی ناوخت منتشر شد اعلام کرد که "ضروریست افكار عمومی، علیە این تلاش ویرانگر، در سطح بین المللی بسیج شود. مسئلەی روژاوا، این جمهوری دموكراتیك چند ملیتی و آزادیخواه، به‌ تمامی ما مربوط است."

 

آنچه در پی می‌آید متن کامل بیانیه بیش از ۱۰۰ نویسنده، پژوهشگر و فیلسوف در حمایت از مردم و مقاومت روژآوا است:

 

“ما امضاکنندگان این بیانیە” همبستگی خود را با مبارزەی کُردها و مردم شمال سوریە اعلام و انزجار و خشم خود را نبست بە این واپسین یورش کاپیتالیستی و پاتریارکال دولت ترکیە ابراز می‌داریم؛ یورشی کە در سکوت و همدستی آشکار اتحادیەی اروپا و سازمانهای بین‌المللی در حال وقوع است و نشان می‌دهد کە از حقوق بشر تنها زمانی دفاع می‌شود کە مطیع قوانین بازار باشند.

دفاع از روژاوا بە معنای دفاع از کسانی است کە همە روزە، در خاورمیانە همچون قسمت‌های دیگر جهان، علیە قساوت پیشروندە مبارزە می‌کنند.

این بیاننامە، فریاد خشم و اعلام حمایت است از برادران و خواهران کُردمان، کە برای آزادی و دموکراسی مبارزە می‌کنند و می‌میرند.”

 

فهرست امضا‌کنندگان:

ACADEMICS

John Holloway (Mexico)

Sergio Tischler (Mexico)

Fernando Matamoros Ponce (Mexico)

Carlos Figueroa (Mexico)

Jerome Baschet (France)

Noam Chomsky (USA)

Sylvia Marcos (Mexico)

Jean Robert (Mexico)

David Harvey (USA)

Arjun Appadurai (USA)

Etienne Balibar (France)

Teodor Shanin (England)

Barbara Duden (Germany)

Michael Hardt (USA)

Marina of Sitrin (Argentina)

Carole Pateman (USA)

Donna Haraway (USA)

Christian Laval (France)

Mimmo Lucano (Italy)

Raquel Gutierrez (Mexico)

Boaventura de SoABD Santos (Portugal)

Federica Giardini (Italy)

Raúl Zibechi (Urugay)

Gustavo Esteva (Mexico)

Francesca Gargallo (Mexico)

Giacomo Marramao (Italy)

Massimo de Angelis (United Kingdom)

Roberto Xavier Ochoa Gabaldón (Mexico)

Vittorio Exhibition (Italy)

Aldo Zanchetta (Italy)

Lucia Linsalata (Mexico)

Kathleen Bryson (England)

David Graeber (United Kingdom)

Rita Laura Segato (Brazil)

Evelyn Fox Keller (USA)

Toni Negri (Italy)

Vincent Dubois (France)

Gilberto Conde (Mexico)

Edith Gonzales (Mexico)

Alfonso Garcia Vela (Mexico)

Dora Maria Hernandez Holguin (Colombia)

Alexandros Kioupkiolis (Greece)

Paolo Vernaglione Berardi (Italy)

Anna Rosa (Italy)

Antonio Lucci (Italy)

Luigi Sonnefeld (Italy)

Fabio Milana (Italy)

Mina Lorena Navarro (Mexico)

Scott Crow (USA)

Umberto Franchi (Italy)

Imanol Antonio García Verges (Mexico)

Luis Menéndez Bardamo (Argentina)

Elaine Santos (Portugal)

Arturo Escobar (USA)

Joan Martinez Alier (Spain)

Viviana Asara (Austria)

Ines Duran Matute (USA)

Jill Rease (United Kingdom)

Alberto Bonnet (Argentina)

Sergio Uribe (Mexico)

Paola Rafanelli (Italy)

Juan Miguel Ortiz Reparaz (Spain)

Esther Patricia King Davalos (Mexico)

Francisco Javier Villanueva Vázquez (Mexico)

Daniele Fini (Mexico)

Giuseppe Lo Brutto (Mexico)

Cecilia Zeledón (Mexico)

Màrgara Millán (Mexico)

Luisa Riley (Mexico)

Raúl Ornelas (Mexico)

Daniel Inclán (Mexico)

Raffaele K. Salinari (Italy)

Philippe Corcuff, (France)

Roberto Giovannini (Italy)

Angela Micheli (Italy)

Maurizio Pallante (Italy)

Larisa de Orbe (Mexico)

Jorge Alonso Sánchez (Mexico)

Balam Pineda Puente (Mexico)

Dalia Morales (Mexico)

Juan Wahren (Argentina)

Mercedes Escamilla (Mexico)

Juan Carlos Mijangos Noh (Mexico)

Oliver Gabriel Hernandez Lara (Mexico)

Nestor Agusto Lopez, (Mexico)

Xochitl Leyva Solano (Mexico)

Wu Ming, (Italy)

Catalina Toro Perez (Colombia)

Gilca Garcia de Oliveira (Brazil)

Shannon Maloy (USA)

Shannon Clark (USA)

Seth Holmes (USA)

Adrienne Pine (USA)

Targol Mesbah (USA)

Andrej Grubacic (USA)

Dario Azzellini (USA)

Katerina Nasioka (Greece)

Michael T. Taussig (USA)

Michelle Glowa (USA)

Manuel Rosenthal (Egypt)

Laura Fantone (USA)

Sabrina Melendez (USA)

Heriberto Cairo Carou (Spain)

Giuseppe Acconcia (Italy)

Turi Palidda (Italy)

Maria Adele Cozzi (Italy)

Livia Vargas Gonzales (Venezuela)

Rosa Rosano (France)

Jorge Alonso Sanchez (Mexico)

Alicia Castellanos Guerrero (Mexico)

Gilberto López y Rivas (Mexico)

Janet Biehl (USA)

Donatella di Cesare (Italy)

Eduardo Almeida Acosta (Mexico)

Maria Eugenia Sanchez de Riveira (Mexico)

Raul Delgado Wise (USA)

Michela Scipioni (Italy)

Luis de Tavira (Mexico)

Estefania A. Palacios (USA)

Gabriela di Lauro Bentivogli (Mexico)

Jason W. Moore (United Kingdom)

Antonella Giusti (Italy)

Laurent Mucchielli (France)

Carlo Vercellone (France)

Maura Rubichi (Italy)

Fiorenzo Bartolini (Italy)

Gianfranco Bianchi (Italy)

Martin Cuneo (Mexico)

Marcello Maneri (Italy)

Niccolò Cuppini (Italy)

Sandro Mezzadra (Italy)

Sandro Chignola (Italy)

Mónica Gallegos Ramírez (Mexico)

Augusto Salvador Romero Robledo ((Mexico)

Joost Jongerden (Netherlands)

Andrès Ruggeri (Argentina)

Christy Petropoulou (Greece)

Anabel Rieiro (Urugay)

Didier Fassin (France)

Charlotte Maria Saenz (USA)

Matteo Battistini (Italy)

Boris Kagarlitsky (Russia)

Barry K. Gillis (United Kingdom)

Georgiy Fedorov (Russia)

Anna Ochkina (Russia)

Aleksandr Buzgalin

Gonzalo Berron ((Brazil))

Eija Ranta (Islanda)

Edgardo Lander (Venezuela)

Ashish Kothari (India)

Adam Drazin (United Kingdom)

Luke Heslop (United Kingdom)

Alfonso Giordano (Italy)

Devi Sacchetto (Italy)

Stefano Visentin (Italy)

Benedetto Vecchi (Italy)

Luca Basso (Italy)

Biko Agozino

Oleg Shein

Shahid Qadir

Stratos Georgoulas (Greece)

Joan W. Scott (USA)

José Hildelgardo Gómez Sención,

Jesús Torres Nuño, T

Paola Olimpia Muñoz Ojeda (Mexico)

Agustín Parra Ramírez (Mexico)

Alejandro González Vera (Mexico)

Dora Carpenter, (United Kingdom)

Vicente Ordóñez (Spain)

Alison Phipps (United Kingdom)

 Benno Teschke (United Kingdom)

Donatella Della Porta (United Kingdom)

Nadje Al-Ali (USA)

Gavin Walker (Canada)

Bob Brecher, (England)

Dibyesh Anand (United Kingdom)

Stephen Maddison (England)

Zeina Maasri (United Kingdom)

Arianne Shahvisi (United Kingdom)

Jan Selby (UK)

Anna Stavrianakis (United Kingdom)

Benjamin Selwyn, Professor (UK)

Raphael Salkie (England)

Halil Ibrahim Yenigun (USA)

Deborah Madden (United Kingdom)

Sami Khatib (Germany)

Jerome Roos, (England)

Jeroen Rijnders, Norway

Caterina Francesca Guidi (Italy)

Asli Patriot (Germany)

Mehmet Rauf Kesici, (Germany)

Michèle Leclerc-Olive (France)

Marie Petersmann, (Netherlands)

Latife Akyuz, (Germany)

Joana Lilli Hofstetter, (Italy)

Eugenia Siapera (Ireland)

Justin Rosenberg, (England)

Giovanni Scotto, (Italy)

Edon Qesari, (Albania)

Daniela Chironi, (Italy)

Justin Rosenberg, (England)

(France) sca Helm, (Italy)

Piero Bevilacqua (Italy)

Mario Piccinini (Italy)

Rebecca Searle (United Kingdom)

Lesley Whitworth, (England)

Joanna Kellond, (United Kingdom)

Nadya Ali (United Kingdom)

Jonathan Gilhooly (England)

Christopher Griffin (England)

Micheál O'Connell (United Kingdom)

Koshka Duff (United Kingdom)

Dimitris Pavlopoulos (Netherlands)

Jem Wall (United Kingdom)

Niccolò Bertuzzi (Italy)

Lorenzo Bosi (Italy)

Rossella Ciccia (Italy)

Martín Portos (Italy)

Andrea Brock (United Kingdom)

Mónica Gallegos Ramírez (Mexico)

Augusto Salvador Romero Robledo ((Mexico)

GROUPS

Colectivo Nudo Solidario (México)

Collettivo Editoriale Elementi Kairos

Collettivo Nodo Solidale Italia

Seminario de Subjetividad y Teoría Critica (BUAP, Mexico)

Seminario de Entramados Comunitarios (BUAP, Mexico)

Comunizar (Argentina)

Laboratorio Archeologia Filosofica Roma (Italia)

Cattedra Jorge Alonso (México)

Mexicanos Unidos (México)

Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan (México)

Plantón por los 43 (México)

Red de Apoyo al CIG-CNI DE Ibero Puebla (Mexico)

Seminario de Filosofía Política de la Ibero Puebla (Mexico)

La Calpulli Femminista (México)

Colectivo Solidaritè avec le mexique

Italia Nicaragua Livorno (Italia)

Zur Pueblo de Voces (Uruguay)

Collettivo Chaski Klandestina - Medios Libres (Bolivia)

Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento (SURCO AC).

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad- Oaxaca.

Centro Autónomo de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC-Mexico-Oaxaca)

Colectivo Autónomo Espacio Kruz

Servicios del Pueblo Mixe AC (SER-Mixe)

Grupo de Investigación Acción Autónoma.

FREE AND INDEPENDENT MEDIA

Proyecto ambulante (Oaxaca to México)

Avispa midia (Oaxaca - Mexico)

Rebeldía contrainformativa (Bogota, Colombia)

 

14 اکتبر, 2019