سلول‌ها در برابر مقاومت او تا سرحداتِ طعمِ سرزمینش دهان باز می‌کنند

ناوخت

«سلول‌ها در برابر مقاومت او تا سرحداتِ طعمِ سرزمینش دهان باز می‌کنند» مجموعه یادداشت‌هایی‌ست در جستجوی زینب جلالیان. در این ویژه‌نامه بسترهای ظهور پدیده‌ی زینب و اثرات مقاومت او بر این بسترها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نویسندگان این پرونده معتقدند که او برآیندی‌ست از نیروهای سازنده‌ی جنبش‌های زنان در تاریخ معاصر کردستان، از همین رو او را در امروز ما جستجو کرده‌اند تا چشم‌اندازی از کلیت آن تاریخ به دست بدهند. تکانه‌های حضور او در ۱۳ سال گذشته سلول‌های تنگ حبسش را از فرات تا هیرمند گسترش داده، در هیچ سلولی جا نشده و از دل سخت‌ترین رنج‌ها و غم‌ها هم پرتوهایی از آرزو و مقاومت آفریده و به ما بخشیده‌اند. این پرونده هم یکی از هدایای اوست به ما و شما تا لحظاتی هرچند کوتاه از طعم سرزمینش را با هم بچشیم.

https://www.nawext.com/media/uploads/2020/09/01/zeyneb-celaliyan-nawext.pdf

01 سپتامبر, 2020